Mitä teemme

Paikallisesti tuotettua sata­prosenttisen vihreää sähköä

Tuuli- ja aurinkovoimaa lähiseudultasi

Suunnittelemme ja toteutamme vihreän sähkön hankkeita ja jäämme pitkäaikaisiksi kumppaneiksi koko voimalan elinkaaren ajaksi. Uusiutuvan energian voimalamme vahvistavat paikallista hyvinvointia, sillä huomioimme ympäristön ja asukkaiden asettamat vaatimukset.

Hankkeet tukevat Suomen hiilineutraalius- ja energiaomavaraisuustavoitteiden saavuttamista.

Uusiutuvaa energiaa paikallisesti

Mukana hankkeen jokaisessa vaiheessa

 1. Sopivan kohteen löytäminen (0,5–1 vuotta)

  Teemme tarvittavat esiselvitykset ja seulomme potentiaaliset hankkeet. Tämän jälkeen ehdotamme hankkeita, jotka sopivat parhaiten alueen tarpeiisin. Solmimme maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa.

 2. Suunnittelu ja kehitys (1,5–3 vuotta)

  Johdamme kohteen suunnittelua asiantuntijoita ja paikallisia yhteisöjä kuunnellen sekä ympäristötekijät huomioiden. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä eri sidosryhmien kanssa, kuten maanomistajien, viranomaisten ja asiantuntijoiden.

 3. Investoinnit ja rahoitus (0,5–1 vuotta)

  Sitoudumme hankkeisiin kumppanina ja järjestämme rahoituksen hankkeille.

 4. Rakennus (1–2 vuotta)

  Rakennustyöt toteutetaan ammattitaidolla ja ympäristölliset tekijät huomioiden. Suosimme parhaamme mukaan paikallisia toimijoita.

 5. Käyttö ja ylläpito (25–40 vuotta)

  Omistajina vastaamme voimaloiden käytöstä ja ylläpidosta koko niiden elinkaaren ajan. Aurinkovoimaloiden käyttöikä on noin 25–40 vuotta ja tuulivoimaloiden noin 25–35 vuotta.

Kestäviä ratkaisuja omavaraisesti

Sähkön myynti

Sähkönostosopimuksen (PPA) puitteissa Elements toimii voimaloiden omistajana: rakentaa voimalan sekä vastaa sen käytöstä ja käyttökuluista. Elementsin ja kumppanin välinen sähkönostosopimus määrittää sähkön hinnan pitkällä aikavälillä ilman alkuinvestointia.

Uusiutuvaa energiaa tuottava voimala voidaan rakentaa myyntiin myös avaimet käteen -periaatteella. Tällöin kumppani vastaa itse voimalan toiminnasta rakennustöiden päätyttyä. Näin voit nauttia täydestä itsenäisyydestä sähköntuotannon suhteen.