Aurinko­voimala

Vihreän energiantuotannon valoisa tulevaisuus.

Energiaa aurinkovoimalasta

Aurinkovoimalan etuihin kuuluu sen päästöttömyys, toteutuksen yksinkertaisuus sekä mahdollisuus rakentaa voimala maaston ehdoilla. Hyvä asia on sekin, että voimalan purkaminen on helppoa sen elinkaaren tultua päätökseen.

Elements tarjoaa asiantuntemusta aurinkovoimaloiden suunnitteluun ja rakentamiseen.

Aurinkovoimala sinun lähellesi

Mukana hankkeen jokaisessa vaiheessa

Teemme koko hankkeen ajan tiivistä yhteistyötä hankealueen toimijoiden kanssa, vahvasti alueen ehdoilla ja sitoutuneella kumppanuusasenteella. Olemme voimalan omistajina mukana prosessin jokaisessa vaiheessa.

 1. Sopivan kohteen löytäminen (0,5–1 vuotta)

  Teemme tarvittavat esiselvitykset ja seulomme potentiaaliset hankkeet. Tämän jälkeen ehdotamme hankkeita, jotka sopivat parhaiten alueen tarpeiisin. Solmimme maanvuokrasopimukset maanomistajien kanssa.

 2. Suunnittelu ja kehitys (1,5–3 vuotta)

  Johdamme kohteen suunnittelua asiantuntijoita ja paikallisia yhteisöjä kuunnellen sekä ympäristötekijät huomioiden. Suunnittelutyötä tehdään yhdessä eri sidosryhmien, kuten maanomistajien, viranomaisten ja asiantuntijoiden kanssa.

 3. Investoinnit ja rahoitus (0,5–1 vuotta)

  Sitoudumme hankkeisiin kumppanina ja järjestämme rahoituksen hankkeille.

 4. Rakentaminen (1–2 vuotta)

  Rakennustyöt toteutetaan ammattitaidolla ja ympäristölliset tekijät huomioiden. Suosimme parhaamme mukaan paikallisia toimijoita.

 5. Käyttö ja ylläpito (25–40 vuotta)

  Omistajina vastaamme voimaloiden käytöstä ja ylläpidosta koko niiden elinkaaren ajan. Aurinkovoimaloiden käyttöikä on noin 25–40 vuotta ja tuulivoimaloiden noin 25–35 vuotta.

Aurinkopuistot

Kun sopiva kohde on löytynyt, selvitämme yhdessä asiantuntijoiden, paikallisten toimijoiden ja maanomistajien kanssa, millainen aurinkopuisto palvelee aluetta parhaiten.

Määritämme sähköntuotannon kannalta optimaalisen aurinkopaneelien määrän ja sijoittelun.

Kelluvat aurinkovoimalat

Kelluvat aurinkovoimalat ovat edullinen vaihtoehto maalla toimiville voimaloille. Näin paneeleja varten ei tarvitse käyttää maapinta-alaa, eikä ympärillä ole puita tai rakennuksia varjostamassa voimalaa.

Ratkaisu sopii erityisen hyvin sähköä ja vettä vaativille teollisuudenaloille, kuten vedenkäsittelylaitoksille, vesivoimaloiden padoille, tekojärvialtaille ja louhosjärville.

Aurinkokatot

Toteutamme yhteistyössä teollisuuden kanssa suuren mittakaavan aurinkokattoratkaisuja. Hankkeessa toimimme rahoittajana.

Aurinkovoimala sinun maillesi?

Omistatko maata ja haluat hyödyntää sitä uusiutuvan energian tuotantoon? Jätä meille yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä ja arvioimme mahdollisuuksia toteuttaa hanke yhdessä.