Hankkeet

Voimalat ja energia­varastot

Yleiskatsaus kehitteillä, rakenteilla ja toiminnassa olevista hankkeistamme. Hankeportfoliomme koostuu maatuuli- ja aurinkovoimasta sekä energiavarastoista. Esiselvitysvaiheessa olevia hankkeita on noin 800 MW edestä.

 350 MW kehitteillä
 0 MW rakenteilla
 0 MW toiminnassa