Kankalonselkä

Sijainti:  Kauhajoki
Teknologia:  Maatuulivoima
Vaihe:  Kehitteillä
HANKKEEN ALUSTAVAT TEKNISET TIEDOT 
Tuulivoimaloiden lukumäärä:  20–25
Tuulivoimaloiden arvioitu kokonaiskorkeus:  350 m
Kokonaisteho:  120–175 MW
Tuulivoimapuisto toiminnassa arviolta:  2027–2028

Kankalonselkä tuulivoimapuisto

Kehitämme Kauhajoen kaupunkiin Etelä-Pohjanmaalle ”Kankalonselkä” tuulivoimapuistoa. Hankkeeseen suunnitellaan noin 20–25 maatuulivoimalan kokonaisuutta, yhteensä noin 2 500 hehtaarin alueelle.

Hankealue soveltuu alustavien tutkimustemme perusteella todella hyvin tuulivoimatuotannolle. Voimaloiden tarkat sijainnit ja määrä tarkentuvat kaavoitustyön aikana.

Suunnittelun eteneminen

Hankkeelle laaditaan tuulivoiman osayleiskaava ja toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA-menettely). Kauhajoen kaupunginhallitus on hyväksynyt kaavoitussopimuksen kaavoituksen käynnistämisestä vuoden 2023 lopussa. Kaavoitustyö on siten käynnistetty.

Kaavoitustyö sekä maastoselvitykset ajoittuvat vuosille 2024–2025, ja kaavoituksen sekä YVA-menettelyn arvioidaan valmistuvan vuosien 2025–2026 aikana. Tuulivoimapuiston arvioidaan olevan toiminnassa aikaisintaan vuonna 2027.

Hankkeesta tiedottaminen

Lisätietoja hankkeesta

Jakov Chavez Vega

Jakov Chavez Vega

Kehityspäällikkö