Ajoksen­kangas

Sijainti:  Sastamala
Teknologia:  Maatuulivoimala
Vaihe:  Kehitteillä
Tuulivoimaloiden lukumäärä:  7-12
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus:  260 m
Kokonaisteho:  72 MW
Tuulivoimapuisto toiminnassa arviolta:  2028

Ajoksenkankaan tuulivoimapuisto

Suunnittelemme Sastamalan kunnan eteläosaan Ajoksenkankaan tuulivoimapuistoa. Hankkeeseen on suunnitteilla 7-12 maatuulivoimalan kokonaisuus yhteensä noin 2000 hehtaarin alueelle.

Alue on tunnistettu Pirkanmaan maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi ja alustavien tutkimustemme perusteella alue soveltuu hyvin tuulivoimatuotannolle. Voimaloiden sijainti ja määrä tulevat tarkentumaan kaavoitusprosessin yhteydessä.

Suunnittelun
eteneminen

Hankkeelle laaditaan tuulivoiman osayleiskaava ja toteutetaan myös ympäristövaikutusten arviointi (YVA). Kaavahanke on jo laitettu aluilleen.

Arviolta YVA valmistuu vuoden 2024 aikana ja kaavoitus vuoden 2025 lopussa. Tuulivoimapuiston on tarkoitus olla toiminnassa vuoteen 2028 mennessä.

Hankkeesta tiedottaminen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätietoja hankkeesta

Sonja Vuorsalo

Sonja Vuorsalo

Vanhempi kehityspäällikkö
Elina Huhtinen / varayhteyshenkilö

Elina Huhtinen / varayhteyshenkilö

Hankekehittäjä