Ajoksen­kangas

Sijainti:  Sastamala
Teknologia:  Maatuulivoimala
Vaihe:  Kehitteillä
Tuulivoimaloiden lukumäärä:  8-12
Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus:  260 m
Kokonaisteho:  64-96 MW
Tuulivoimapuisto toiminnassa arviolta:  2027-2028

Ajoksenkankaan tuulivoimapuisto

Suunnittelemme Sastamalan kunnan eteläosaan Ajoksenkankaan tuulivoimapuistoa. Hankkeeseen on suunnitteilla 8-12 maatuulivoimalan kokonaisuus yhteensä noin 2000 hehtaarin alueelle.

Alue on tunnistettu Pirkanmaan maakuntakaavassa tuulivoima-alueeksi ja alustavien tutkimustemme perusteella alue soveltuu hyvin tuulivoimatuotannolle. Voimaloiden sijainti ja määrä tulevat tarkentumaan kaavoitusprosessin yhteydessä.

Suunnittelun
eteneminen

Hankkeessa on aloitettu tuulivoiman osayleiskaava ja ympäristövaikutusten arviointi (YVA).

YVA-menettely valmistuu vuoden 2024 aikana ja kaavoitus vuoden 2025 lopussa. Tuulivoimapuiston on tarkoitus olla toiminnassa vuoteen 2028 mennessä.

Lisätietoja hankkeesta

Sonja Vuorsalo

Sonja Vuorsalo

Vanhempi kehityspäällikkö
Elina Huhtinen / varayhteyshenkilö

Elina Huhtinen / varayhteyshenkilö

Hankekehittäjä