Keitä olemme

Uusiutuvan energian tekijät

Ammattitaitoa vihreän energian tuotannon jokaiseen vaiheeseen

Toteutamme voimalahankkeita yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa ja olemme mukana koko hankkeen elinkaaren ajan.

Lähellä ja luonnon ehdoilla tuotettu sähkö on askel kohti kuntien ilmastotavoitteita ja hiilivapaata tulevaisuutta. Paikallisena toimijana suunnittelemme voimalaprojektimme aina alueellinen hyvinvointi edellä ja tarjoamme reilut sopimusehdot maanomistajille.

Omistautumista ja ammattitaitoa

Uusiutuvaa energiaa yhdessä toimien

Elementsin tapa toimia auttaa saamaan mahdollisimman suuren hyödyn paikallisista resursseista: auringosta, tuulesta, vedestä ja maasta. Vahvistamme energiantuotannon omavaraisuutta ja luomme alueellista hyvinvointia tuomalla paikallisen sähköntuotannon ja -kulutuksen lähemmäs toisiaan.

Arvomme ohjaavat meitä toimimaan yhteisen hyvän puolesta ja toteutamme voimalahankkeemme aina ympäristön ehdoilla.

Luonnon monimuotoisuuden turvaamisen ei tarvitse tulla kalliiksi. Tavoitteemme on tarjota hiilivapaata sähköä kilpailukykyiseen hintaan.

Palveluhenkisyys ja avoimuus

Toimimme yhdessä paikallisen yhteisön kanssa ja viestimme ajantasaisesti hankkeidemme tavoitteista ja edistymisestä, sillä vuoropuhelu on tärkeä osa toimintaamme. Lähestymistapamme korostaa alueen asukkaiden ja toimijoiden asiantuntemuksen arvostamista.

Luovuus ja joustavuus

Jokainen voimalahankkeemme on ainutlaatuinen, sillä niin on jokainen aluekin. Suunnittelemme palvelumme aina vastaamaan alueiden vaihtelevia resursseja ja tarpeita sekä teemme ympäristön vaatimuksiin sovellettuja ratkaisuja.

Sitoutuminen ja kunnioitus

Elementsin toimintaa ohjaa pitkäaikaisiin hankkeisiin sitoutuminen sekä kunnioitus alueellisia tarpeita kohtaan. Kohtaamme inhimilliset ja tekniset haasteet etsien aina ratkaisuja, jotka ovat luonnon ja yhteisön kannalta parempia.

Kansainvälistä kasvua

Vuonna 2015 Ranskassa perustettu Elements toimii kansainvälisesti, kehittäen ja rakentaen aurinko-, tuuli- ja vesivoimaloita. Uusiutuvan energian tuottajana olemme mukana vauhdittamassa siirtymää kohti hiilivapaata sähköntuotantoa.

Asiantuntevat projektipäällikkömme ovat kukin oman erityisalansa, kuten aurinko- tai tuulivoiman, asiantuntijoita. Yhteistyö suunnitteluvaiheessa takaa ratkaisut, jotka soveltuvat parhaiten seudun alueellisiin vaatimuksiin, huomioivat kohteen erityispiirteet ja ylläpitävät dialogia yhteistyökumppaneiden ja paikallisen yhteisön kanssa.

Tutustu emoyhtiöömme

Omistajat

Vuonna 2015 perustettiin Elements S.A.S., joka omistaa 100 %:sti tytäryhtiönsä Elements Suomi Oy:n. Elementsin omistajina toimivat yrityksen pitkäaikaisena vähemmistöomistajana toiminut ranskalainen ympäristö- ja energiasektoriin erikoistunut sijoitusyhtiö Noria sekä Bpifrance, Crédit Agricole, OCCTE ja Enerfip Gestion. Yrityksen perustajat ja työntekijät omistavat enemmistöosuuden.

 

Kumppanit

Elements kuuluu Suomen Tuulivoimayhdistykseen, jonka tavoitteena on edistää uusiutuvia energiamuotoja sekä luonnon monimuotoisuuden säilyttämistä.