Rannankylä

Sijainti:  Karvia
Teknologia:  Aurinkovoima
Vaihe:  Kehitteillä
HANKKEEN ALUSTAVAT TEKNISET TIEDOT 
Hankealueen pinta-ala:  160 ha
Kokonaisteho:  80-130 MW
Vuosittainen energiantuotanto:  100 GWh
Aurinkovoimapuisto toiminnassa arviolta:  2028

Rannankylän aurinkovoimapuisto

Kehitämme Karvian kunnan eteläosaan Rannankylän aurinkovoimapuistoa. Hankealueen suunniteltu koko on noin 160 hehtaaria ja se sijoittuu pääosin vanhalla turvetuotantoalueelle. Suunniteltu kokonaisteho on noin 80–130 MW. Aurinkovoimapuiston kokonaisteho ja paneeleiden sijainnit tulevat tarkentumaan selvitysten ja maankäytön suunnittelun aikana.

Aurinkovoimapuiston arvioitu vuosittainen energiantuotanto on noin 100 GWh, mikä vastaa noin 20 000 kodin vuosittaista sähkönkulutusta (5 000 kWh/vuosi).

Hankekehityksen
eteneminen

Hankkeelle on jo tehty alustavia teknisiä selvityksiä. Hankkeen maankäytön suunnittelu ja tarpeelliset ympäristöselvitykset tehdään vuoden 2024 aikana. Tavoitteena on aloittaa rakennustyöt vuonna 2026. Aurinkovoimapuiston arvioidaan olevan toiminnassa vuonna 2028.

Hankkeesta tiedottaminen

Lisätietoja hankkeesta

Jakov Chavez Vega

Jakov Chavez Vega

Kehityspäällikkö