Miksi uusiutuva energia on nyt ajan­kohtaisempaa kuin koskaan?

Viimeinen vuosi on ollut Suomen energiakentällä tuulinen. Siirtymä ilmastokestävään energiajärjestelmään on ottanut harppauksia eteenpäin, mutta samaan aikaan Euroopan energiakriisi on aiheuttanut markkinahäiriöitä. Vaikka sähkön hinta on ollut aiempaa kalliimpaa, on se kuitenkin ollut suhteutettuna muuhun Eurooppaan edullista. Energiavirasto arvioi, että uusiutuvat energialähteet ovat pienentäneet Euroopan energiakriisin vaikutuksia Suomessa.

Monipuolinen ja hajautettu uusiutuvan energian tuotanto lisää omavaraisuutta ja siten sähkön hankintavarmuutta. Suomessa noin 40 % energian loppukulutuksesta tulee uusiutuvista energialähteistä. Työ- ja elinkeinoministeriön energia- ja ilmastostrategian tavoitteena on, että luku ylittää 50 % vielä tämän vuosikymmenen aikana. Lähde: Valtioneuvoston selonteko kansallisesta energia- ja ilmastostrategiasta vuoteen 2030

Ilmastonmuutoksen myötä sään ääri-ilmiöiden, kuten helleaaltojen ja myrskyjen lisääntyessä, sähkön kysynnässä ja tuotannossa tulee tapahtumaan entistä voimakkaampaa heilahtelua. Uusiutuvan energian varastoinnin ansiosta energiaa voidaan kuitenkin kerätä ja hyödyntää myöhempään käyttöön ja näin pienentää sään ääri-ilmiöiden vaikutuksia paikallisesti

Investointi uusiutuvaan energiaan on sijoitus tulevaisuuteen

Uusiutuvaan energiaan investoidaan nyt enemmän kuin koskaan. EK:n investointikyselyn perusteella pelkästään tuulivoimaan investoitiin vuonna 2022 melkein 3 miljardin edestä. Uusiutuvan energian merkitys Suomen talouskasvun moottorina tulee kasvamaan entisestään, sillä siihen satsaaminen tuo uusia työpaikkoja sekä tukee alan teknologian kehitystä.

Yritykset ovat aiempaa kiinnostuneempia uusiutuvan energian mahdollisuuksista. Uusiutuva energia on paitsi päästötöntä myös tuotantokustannuksiltaan edullisempaa sähköä. Omavarainen tuuli- tai aurinkovoimala on edullinen ja ympäristöystävällinen valinta esimerkiksi paljon sähköä vaativalle yritykselle, jolle ympäristöarvot ovat tärkeitä.

Meille Elementsillä on olennaista, että jokainen uusiutuvan energian projekti suunnitellaan paikallisista lähtökohdista käsin vastaamaan kohteen yksilöllisiä tarpeita. Yhdessä löydämme juuri oikean lähestymistavan alueellisen hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Luontoarvojen säilyttämisen lisäksi painotamme voimaloiden sijoittamisessa alueita, joilla on jo ennestään nähtävissä ihmisten vaikutuksia ja jotka hyötyvät esimerkiksi kehittyvästä tieverkostosta. Tuulipuistoa varten rakennettavilla tiealueilla on muun muassa positiivisia vaikutuksia metsänhoitoon.

Ympäristön hyvinvoinnin turvaaminen vaatii muutosta nyt. Valitsemalla uusiutuvan energian voit vaikuttaa lähiseutusi tulevaisuuteen kauaskantoisesti.

Tutustu tapaamme toimia →